Stelpboerderij "De Jonghe Leeuw"

Boerderij gebouw

Stelpboerderij "De Jonghe Leeuw"

De, in 1937 gebouwde, karakteristieke stelp is een langgerekte stolpboerderij, deze bouwstijl vindt zijn oorsprong in het zuiden van Friesland, De opdrachtgever voor de bouw, was een textielfabrikant de heer A.A. ten Bos (waarschijnlijk: Stoomwolspinnerij, katoenweverij en ververij J. ten Bos, gevestigd aan Krikkenstraate te Almelo).

Een typische melkveehouderij gebouw met een tasruimte in het midden, een doorrijdruimte , daarnaast aan de zijkant een koeienstal voor 22 koeien, verder was er een jongveestal en stierenstal.

Tegenwoordig in gebruik als machine berging en tegen het woongedeelte aan een bewaring voor de geteelde consumptie aardappelen.

 

De Stelp boerderij in aan het eind van de 17e eeuw ontstaan, wonen en werken zijn onder één dak samengebracht. De drie beukige constructie van het gebouw is gelijk aan de schuur. Het woongedeelte bevindt zich in het eerste vak tegen de korte voorgevel. De hoge middenvakken zijn voor de opslag van hooi en graan, de zijbeuken voor de rundveestal.

De Bewoners

In 1938 is de boerderij gebouwd in opdracht van Antonius Albertus ten Bos, fabrikant in Almelo en mede-eigenaren. Het stuk land van ruim 3,6 hectare had hij gekocht van Arthur Troostwijk, koopman in Zwolle. Bijgaand een kaartje van het kadaster waarop de nieuwbouw is ingetekend op het omliggende perceel.

1938 Eerste bewoner en pachter was Auke Heringa uit Oostdongeradeel, er werd gezegd, dat ze op de zware komklei grond het niet konden redden.

In 1941 kwam pachter Popke Kootsta, ook uit Friesland; hij bleef er tot 1950 en emigreerde naar Amerika.

In 1950 kocht de familie Groten uit Zwolle, die werd opgevolgd door hun zoon Jan.

In 2014 werd het bedrijf gekocht door de familie De Jongh de Leeuw uit Strijen (Zuid Holland).
Leo en Annuska wonen er samen met hun zoon Dorus en dochter Sarah.