Stelpboerderij "De Jonghe Leeuw"

Boerderij gebouw

Stelpboerderij "De Jonghe Leeuw"

De Stelp boerderij is aan het eind van de 17e eeuw ontstaan en staat voornamelijk in het zuiden van Friesland.
De Stelp is is een langgerekte stolpboerderij, zoals deze in West Friesland staan.

De drie beukige constructie van het gebouw is gelijk aan de schuur. De hoge middenvakken zijn voor de opslag van hooi en graan, de zijbeuken voor de rundveestal.

De, in 1937 gebouwde, karakteristieke stelp is  opdracht van  textielfabrikant de heer A.A. ten Bos (waarschijnlijk: Stoomwolspinnerij, katoenweverij en ververij J. ten Bos, gevestigd aan Krikkenstraate te Almelo).

Een typische melkveehouderij gebouw met een tasruimte in het midden, een doorrijdruimte , daarnaast aan de zijkant een koeienstal voor 22 koeien, verder was er een jongveestal en stierenstal.

Tegenwoordig in gebruik als machine berging en tegen het woongedeelte aan een bewaring voor de eigen geteelde consumptie aardappelen.

 

De Bewoners

In 1938 is de boerderij gebouwd in opdracht van Antonius Albertus ten Bos, fabrikant in Almelo. Het stuk land van ruim 3,6 hectare had hij gekocht van Arthur Troostwijk, koopman in Zwolle.

1938 Eerste bewoner en pachter was Auke Heringa uit Oostdongeradeel, er werd gezegd, dat ze op de zware komklei grond het niet konden redden.

In 1941 kwam pachter Popke Kootstra, ook uit Friesland; hij bleef er tot 1950 en emigreerde naar Amerika.

In 1950 kocht de familie Groten uit Zwolle, die werd opgevolgd door hun zoon Jan.

In 2014 werd het bedrijf gekocht door de familie De Jongh de Leeuw uit Strijen (Zuid Holland).
Leo en Annuska wonen er samen met hun zoon Dorus en dochter Sarah.