onze Bloeiende akkerranden

Vergroten van Biodiversiteit

Bloeiende akkerranden bieden voedsel in de vorm van nectar, pollen en zaden, ze bieden beschutting voor wild en insecten.  Om de Nederlandse florabiodiversiteit zo veel mogelijk te stimuleren streven we naar zo veel mogelijk inheemse zaden in de toegepaste mengsels.