Granen

Teelt

Granen worden op "De Jonghe Leeuw" voornamelijk geteeld als "rustgewas" en bodemverbeteraar.
Bij rustgewassen wordt de bodem minimaal bewerkt, zoveel mogelijk met rust gelaten.
Daarnaast wortelen de granen intensief en diep, hun wortels kunnen op natuurlijke wijze storende lagen in de bodem opheffen.
Dankzij de relatief vroege oogst bieden ze ruimte voor een groenbemester en het stro is gunstig voor de bodemkwaliteit.

Doel is om door het gebruik van diepwortelende (rust)gewassen de bodem te laten herstellen en zo veel mogelijk bedekt te houden. Dit verbetert de bodemkwaliteit en de waterhuishouding, voedt het bodemleven en voorkomt verlies van nutrienten.

Voedingswaarde

Gerst

De hoogwaardige gerst die geteeld wordt, is uiteindelijk bestemd voor het welbekende gerstenat, ofwel bier.

Tarwe

De baktarwe wij telen, is gekoppeld aan het project: "Premium baktarwe", voorheen "Koopmans" project. De naam is aangepast, wegens bredere belangstelling vanuit de afnemerszijde.

Het zaaizaad is een mix van geselecteerde baktarwerassen. Deze Premium-bakmix is door zijn verhouding een ideale combinatie voor de maalderijen om het te gebruiken voor verschillende meelsoorten.

Daarnaast weten we uit proeven dat meerder rassen in een mengsel elkaar versterken in gezondheid, opbrengst, stevigheid en bakwaardigheid.

Belangrijk is tijdens de teelt zo te sturen dat het eiwit-zetmeel gehalte zodanig is, dat het de hoogwaardige kwaliteit van baktarwe bereikt.