Welsumer kip

In de schapenweide staat het "Kipp'nhökkie" met vier Welsumer hennen en een trotse Welsumer haan.
Na16 uur mag het Welsumer pluimvee, vrij rondschorrelen op en rond het erf.
De eieren zijn na 16 uur reeds gelegd.

Geschiedenis

Ruim honderd jaar geleden, op de kleigronden aan de westoever van de IJssel iets ten noorden van Deventer ontstond een kippenras, dat grote eieren met spikkels produceerde. De kippen werden bekend onder de naam ‘Welsumers’, vernoemd naar het kleine dorp Welsum.

Bruine ei

In het verleden werd de "Welsumer" kip, een belangrijke producent van de bruine eieren. De kippen legden zelfs grotere eieren dan het andere populaire ras de Barnevelder, afkomstig uit Barneveld.
In 1921 werd de Welsumer kip pas voor het eerst een apart ras gezien..

 

Onkruidbestrijding

De kippen zorgen voor de duurzame onkruidbestrijding op het erf en onder de hagen.
De kippen pikken ongewenste groei weg, helaas gebeurd dit ook wel in de siertuin.