Kruidenrijk grasland

Ons kruidenrijkgrasland is ontstaan doordat er alleen nog maar vaste mest wordt bemest. Langzaam, maar zeker, vinden steeds meer verschillende inheemse kruiden de weg. Slechts, enkele ongewenste onkruiden (zuring) worden bestreden.

Planten Biodiversiteit

Langzaam, maar zeker, vinden steeds meer verschillende, inheemse kruiden de weg in het weiland.
Slechts enkele ongewenste onkruiden (o.a. zuring) worden bestreden
In de loop van het voorjaar, maar vooral in de zomer zie je steeds meer vloeien.

Insecten Biodiversiteit

Door de beweiding van kalfjes en schapen (natuurlijke bemesting) en het verspreiden van vaste mest komen insecten op deze mest af.
Deze insecten zorgen voor een natuurlijke vertering van de mest. Door de vertering komen de voedingsstoffen vrij voor de verschillende grassen en kruiden.
Daarnaast zorgen de insecten voor bestuiving van de kruiden en daarmee de verspreiding van deze gesprekken.

Dieren Biodiversiteit

Weide- en Akkervogels worden actief gestimuleerd binnen onze bedrijfsvoering, vooral nestbescherming samen met de vrijwilligers van de Vogelbescherming.
De insecten, die op de mest afkomen, zijn o.a. het voedsel voor de kuikens en vogelouders.
Echter wordt een deel van deze vogels gepretendeerd door het aanwezige natuurlijk wild, zoals de vos.
De diversiteit van het kruidenrijk grasland, ontstaat er een smakelijker maaltijd voor zoal hazen, konijnen, enz.