Privacyverklaring

Privacyverklaring - Agrarisch bedrijf “De Jonghe Leeuw” -

 

Agrarisch bedrijf “De Jonghe Leeuw” is gevestigd aan de Bremmelerstraat 9, 8131 PK WIJHE, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Home


Bremmelerstraat 9 – 8131 PK – WIJHE
06-40654784

Annuska de Jonghe de Leeuw – Ogink is de functionaris Gegevensbescherming van Agrarisch bedrijf “De Jonghe Leeuw” en is te bereiken via:
info@dejongheleeuw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Agrarisch bedrijf “De Jonghe Leeuw” verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen sociale media plug-ins.
Agrarisch bedrijf “De Jonghe Leeuw” verwerkt jouw persoonsgegeven omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons versterkt door het invullen van onze website, webshop. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en Achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Aflever- en betaalgegevens
  • IP-adres

Doel
Agrarisch bedrijf “De Jonghe Leeuw” verwerkt jouw persoonsgegevens om je kunnen contacten om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om telefonisch contact je op te kunnen nemen als je daar om verzoek, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Agrarisch bedrijf “De Jonghe Leeuw” je persoonsgegevens gebruiken om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en om goederen en diensten bij af te leveren.

Bewaren
Agrarisch bedrijf “De Jonghe Leeuw” bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om onze doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld

Delen van persoonsgegevens met derden
Agrarisch bedrijf “De Jonghe Leeuw” verkoopt uw gegevens niet aan derden en versterkt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijf die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Agrarisch bedrijf “De Jonghe Leeuw” blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Agrarisch bedrijf “De Jonghe Leeuw” gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zin noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Agrarisch bedrijf “De Jonghe Leeuw” en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dejongheleeuw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Agrarisch bedrijf “De Jonghe Leeuw” wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/ tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Agrarisch bedrijf “De Jonghe Leeuw” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@dejongheleeuw.nl

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Agrarisch bedrijf “De Jonghe Leeuw” behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Kom dus geregeld terug op deze pagina.