De verschillende soorten die er groeien en bloeien

Els

De zwarte els heeft deze vochtige grond nodig om te groeien en vormde vroeger een groot deel van het oorspronkelijke bos in ons land. Elzen hebben mannelijke (katjes) en vrouwelijke bloemen aan dezelfde boom, de vruchten zijn de elzenpropjes.

Het hout is makkelijk te bewerken, waardoor het geschikt is om klompen, borstels, speelgoed en kistjes van te maken.

Met behulp van bacteriën op wortelknolletjes bindt hij zelf stikstof uit de lucht en maakt zo eigen voeding. Het is een snelle groeier met een beperkte concurrentiekracht. In bosverband heeft de Zwarte Els een korte levensduur. Een oude Stobbe is een rijke voedselbron voor insectenetende vogels. De zaad (Elzenproppen) is belangrijk voedsel voor overwinterende zaad etende vogels, vooral sijsjes.

Amandelwilg

Grassen

5 hazalnoot bomen, struiken,  Ras Corylus avellana

14 Walnoten bomen Julans Regia

Aan de waterschapsslootkant, 1 walnoot in de natuurlijke oever.